Analiza pierwiastkowa włosa EHA

lld_eha

Kim jestem metabolicznie?

“Pomimo że z testów krwi można dowiedzieć się wielu rzeczy, to jednak nie są one w stanie przekazać całości obrazu – nierzadko natomiast potrafią kompletnie wprowadzić w błąd. Dlaczego? Ponieważ krew nieustannie dąży do tego, aby utrzymać stan normalności, co będzie robiła do chwili aż nie umrzemy. (…) Przykład. Poziom wapnia we krwi może być na normalnym poziomie nawet przy osteoporozie, albowiem krew potrzebuje wapnia do tego stopnia, że jest gotowa go ukraść nawet z kości” Dr n. med. D. Rowland – Kanada

Analiza Pierwiastkowa Włosa (APW)

Jest to badanie, które prestiżowe placówki naukowe i kryminalistyczne na świecie uznają za podstawowe w ocenie biochemicznego i metabolicznego profilu. Słuszność Twojej decyzji potwierdzają tysiące badań i publikacji, miliony świadomych skomplikowanej natury chorób, pacjentów.

Amerykańska Environmental Protection Agency (USA – 1979) i analiza ponad 420 naukowych publikacji. Konkluzja: “Włosy są ważną i wysoce reprezentacyjną tkanką w ocenie obciążeń toksycznymi minerałami”.

Nikt dziś w poważnych kręgach naukowo – medycznych nie śmie temu zaprzeczyć. Tak jak i nie zaprzecza się zależności pomiędzy chorobami a dostępnością do mikro i makro elementów. I to niezależnie czy chodzi tu o zespół Brandta (uznana za genetyczną choroba dziecięca, w której niedobór cynku jest jej główną przyczyną), czy chorobę Wilsona wynikającą z nadmiaru miedzi. Podobnie jest też z innymi chorobami: układu krążenia (magnez, cynk i miedź), cukrzycą (chrom) immunologicznymi ( żelazo, cynk), nowotworowymi czy degeneracją mięśnia sercowego – chorobą Keshana (selen).

Pionierami APW byli światowej sławy lekarze i bichemicy– dr. P. Eck, dr G. Watson, dr. R. Passwater, dr. W. Price, dr. H. Selye, prof L. Pauling, dr. M.Gerson i inni.

Ich wkład jaki wnieśli w postęp nieinwazyjnej diagnostyki, dostrzegło wielu. Stąd też APW ma zastosowanie dziś w wielu prestiżowych medycznych i kryminalistycznych laboratoriach świata, w tym również w Polsce. Cieszy nas, że i Ty z niej korzystasz. Natomiast jeśli wciąż zastanawiasz się czy warto, to wierzymy, że przekazane tu informacje, pomogą Ci podjąć właściwą decyzję. Pomogą Ci też określić powody Twoich być może “dziwnych” objawów, sygnalizującym zazwyczaj początek problemów ze zdrowiem. Dogłębna zatem ich analiza ułatwi Ci podejmować właściwe decyzje co do Twojego (a nie p. Kowalskiej) sposobu żywienia, rodzaju suplementacji i metody detoksykacji. Co więcej, poznasz też bliżej własny organizm, bez znajomości którego, trudniej byłoby Ci podejmować prozdrowotne decyzje. Wiedz, że niekoniecznie muszą one być standardowe, zważywszy że jesteś biologiczną indywidualnością. To ona wyróżnia Cię od innych i domaga się własnych rozwiązań. Wiedz też, że jeśli uporasz się z dużym problemem, wszystkie pomniejsze zazwyczaj rozwiążą się także. Uzbrój się zatem w cierpliwość, albowiem korekta problemów które narastały latami, domagać się będzie zmiany Twoich dotychczasowych nawyków i trybu życia. Łatwo prawdopodobnie nie będzie. Jakkolwiek, nie poddawaj się. W chwilach słabości przypomnij sobie cel, który Ci prawdopodobnie przyświeca: zmieniam swoje zdrowie i życie na lepsze. Z całą pewnością APW pomoże Ci ten cel osiągnąć.

Życzymy Ci sukcesów na drodze po zdrowie,
Zespół Naukowy Laboratorium Lifeline Diag

APW – kilka słów wyjaśnienia

Mimo że technologia za którą kryje się APW, zdolna jest wykryć i określić poziom każdej istniejącej w przyrodzie substancji – organicznej lub nieorganicznej – to tutaj proponujemy Ci skupić się na „świecach zapłonowych” biochemicznych procesów – minerałach – „dobrych” i „złych”. Jak zauważysz, oba rodzaje mogą okazać się dla Ciebie zbawienne, co nie oznacza, że „złe” są dla Twoich zdrowotnych problemów lekarstwem…

  1. Minerały.Bez minerałów lub zachowania określonej pomiędzy nimi proporcji, nie możesz mówić o prawidłowym przebiegu biochemicznych procesów. One są bowiem składową i zapłonem dla tysięcy metabolicznych enzymów, decyzyjnym czynnikiem określającym kondycję i wydajność gruczołów, organów i tkanek, nierozłącznym elementem produkcji hormonów, gwarantorem przyswajalności witamin, aminokwasów i kwasów nienasyconych. Analizując zatem poziom lub proporcje pomiędzy poszczególnymi minerałami, możesz dowiedzieć się o istniejących i potencjalnych przyczynach Twoich dolegliwości i schorzeń. Możesz też ocenić własne predyspozycje metaboliczne i, jeśli zaistnieje taka potrzeba, dokonać wymaganej korekty, zgodnej do Twoich indywidualnych potrzeb.
  2. Minerały toksyczneZwane również metalami ciężkimi, stanowią ważną lecz niepożądaną składową procesu przywracania biochemicznej homeostazy (równowagi). Obecne w żywności, powietrzu i wodzie, są jedną z głównych przyczyn (również Twoich) wszelkich dolegliwości. Ich zdolność przenikania ochronnej placenty, czyni je bowiem współodpowiedzialnymi także za fizyczno – psychiczne ułomności dzieci! Twoja zatem decyzja aby określić ich rodzaj oraz stężenie, jest (lub będzie) wyjątkowo poprawna. Chociażby z uwagi na ich wyjątkowo destruktywny charakter. Ich ocena co do rodzaju i stopnia akumulacji, pozwoli Ci dobrać te minerały (z pożywienia i suplementów), które dla tych toksycznych są antagonistami.

APW versus badania krwi

Mimo że podjąłeś/łaś lub masz zamiar podjąć decyzję dokonania APW, prawdopodobnie dręczy Cię wciąż pytanie, czy moja decyzja była lub będzie właściwa?

Jesteśmy przekonani, że kilka słów wyjaśnienia poniżej, da Ci oczekiwaną na Twoje wątpliwości odpowiedź. Czym jest APW?

Otóż tak jak np. tkanka tłuszczowa jest tkanką miękką, to taką samą tkanką są również włosy. Zatem jeśli biopsja tkanki tłuszczowej wynika z potrzeby jej analizy, to analiza włosa jest niczym innym jak nieinwazyjną biopsją tkanki miękkiej. W tym przypadku biopsją mającą na celu potwierdzić lub zaprzeczyć obecność oraz ilości „dobrych” i „złych” minerałów. APW nie jest diagnozą w jej obecnej interpretacji, a wyjątkowo przydatnym testem określającym istniejące w organizmie trendy oraz tendencje, które w swojej subklinicznej (bezobjawowej) postaci nie są wykrywalne testami moczu lub krwi. Przykład. Osoba wykazująca bezobjawowe tendencje do niskiego poziomu cukru lub rozwoju cukrzycy. Tej tendencji, na poziomie komórek, nie jest w stanie wykazać test oparty na badaniu krwi. Identyfikacja natomiast trendu u danej osoby, pozwoli jej rozpocząć działania zapobiegawcze. W medycynie nazywa się to pierwotna prewencja, o którą Tobie, potencjalnym cukrzykom i innym prozdrowotnie myślącym, przecież chodzi.

Podsumowanie

  1. Minerały we włosach są obecne w ich „martwej” strukturze w niezmiennej ilości i formie. Czas ani ich „martwość” nie odgrywają tu żadnej roli. Podobnie jest z metalami ciężkimi, które jak i inne toksyczne substancje, organizm wyrzuca najchętniej do tkanek miękkich.Zasada jaką przestrzega jest prosta: mineraly obecne we krwi w nadmiarze, uznaje jako zbyteczne i odsyła do „mniej ważnych” tkanek – włosów. Z kolei te minerały których ma niedobory, odtransportowuje do tkanek „mniej ważnych” w niewielkich lub znikomych ilościach. Tak czyni w imię utrzymania homeostazy (czyt. zdrowia).
  2. Z uwagi na to że poziom minerałów we włosach jest ok. 10 razy wyższy aniżeli we krwi, określenie ich rodzaju i stopnia stężenia jest o wiele bardziej precyzyjne.
  3. Testy krwi są w wielu przypadkach bezcenne (zwłaszcza w przypadkach doraźnych). Problem w tym, że ich wyniki oddają wyłącznie obraz w danym momencie i nie przekazują tego, co dzieje się w organizmie na przestrzeni czasu i poziomie komórek. Krew bowiem jest tylko nośnikiem substancji (np. minerałów, glukozy, witamin, tłuszczy, hormonów, aminokwasów). Komórki z kolei są ich finalnym odbiorcą i z tego powodu należy ustalić czego naszym komórkom brakuje lub mają zbyt wiele. Tu właśnie można doszukać się odpowiedzi na pytanie „dlaczego wciąż czuję się źle, skoro moje wyniki moczu i krwi są w normie?”.
  4. Odczyty testów krwi (również moczu i kału), mogą zmieniać się co godzinę, a na ich aktualne wartości mają wpływ min. fizyczna aktywność, stres psychiczny, rodzaj pożywienia, czas wykonania testu, długość ekspozycji na coś, itp. Mając ugruntowane miejsce w diagnostyce medycznej, zgodnie z opinią ekspertów, są zalecane i spełniają swoje zadanie z tym, że w przypadkach doraźnych. Jednak kiedy mowa jest o metabolizmie, trendach oraz tendencjach, stają się mało przydatne, a w przypadku potrzeby określenia aktualnych obciążeń i potrzeb odżywczych wręcz bezużyteczne. Przykład. Pomiar poziomu wapnia i magnezu z krwi. Otóż musisz wiedzieć, że organizm tak funkcjonuje, aby minerały w serum krwi były w miarę na stałym poziomie. W tym celu uczyni wszystko. Zatem jeśli we krwi poziom wapnia jest niski, organizm jego niedobór wyrówna poprzez pobór wapnia z kości lub zębów. Co to oznacza w praktyce? Osobę z tendencją do demineralizacji kości lub osteoporozy, podczas gdy wynik badania krwi wykaże „poziom wapnia w normie”. Podobnie jest w przypadku nadmiaru wapnia i niedoboru magnezu, którego zadaniem jest min. nadanie wapniowi postać płynną. Jednym z efektów ubocznych utraconej pomiędzy nimi proporcji jest min. zwapnienie tętnic. Mimo to, poziom magnezu we krwi nadal może być w normie, podczas gdy zapotrzebowanie komórek na magnez jest w tym przypadku priorytetowe.
  5. Włosy są tkanką miękką i niekoniecznie istotną z perspektywy przetrwania. Organizm traktuje je więc (podobnie jak tkankę tłuszczową) bardziej jak wysypisko aniżeli coś, co jest mu do przeprowadzenia życiowych procesów niezbędne. Stąd też we włosach, dzięki APW, da się zaobserwować te minerały, które wprowadzaliśmy do organizmu przez okres ostatnich co najmniej kilku miesięcy. Z kolei ich poziom odzwierciedla ich niedobór, braki lub nadmiar. Z perspektywy pierwotnej prewencji jest to korzyść o niebagatelnym znaczeniu, albowiem określenie chorobowych trendów oraz tendencji stanowi podstawę prewencji. Dlatego też z myślą o niej, naukowcy dali kryminologom, lekarzom, weterynarzom, dietetykom i ich pacjentom – spektroskopię – wysoce precyzyjną, niezawodną, i co nie jest bez znaczenia w dobie finansowych obciążeń, efektywną i nieinwazyjną technikę biopsji tkanki miękkiej, jaką min. są włosy.

Co kryje się za APW?

Przede wszystkim analiza minerałów sklasyfikowanych w trzech kategoriach, wraz z określeniem ich ilości oraz, co jest pożądane bardziej, ich wzajemnych proporcji. Rodzaj i liczba minerałów poddawanych analizie może się różnić w zależności od rodzaju wyposażenia i ustalonych procedur laboratorium. W Polsce, laboratorium z lokalizacją w Cieszynie……… spełnia postawione przed tego typu placówkami wymogi.

Badaniu poddawane są:

  1. Makrominerały (wapń, magnez, potas, sód, fosfor, siarka,)
  2. Mikrominerały ( cynk, miedź, żelazo, mangan, selen, chrom, jod, molibden, krzem, boron, lit)
  3. Minerały toksyczne (ołów, kadm, arsen, aluminium, nikiel, rtęć, arszenik)

Czego możesz spodziewać się od APW?

1. Określić własny profil metaboliczny

Każdy z nas jest nie tylko biologiczną, ale też i metaboliczną indywidualnością. Ocena kim jesteś z perspektywy obu, pozwala zrozumieć i skorygować powody wielu “dziwnych” objawów ( w tym również o podłożu psychicznym) i biochemicznych trendów oraz tendencji, za sprawą doboru właściwie dobranej suplementacji i diety. Wiedz, że jesteś tym co jesz i jak jesz!

2. Określić aktywność poszczególnych organów i gruczołów

Ocena funkcji jednego organu albo gruczołu bez uwzględnienia kondycji innych, nie przekazuje całości obrazu. Szacowanie więc dostępności np. hormonów tarczycy na poziomie komórek, bez uwzględnienia kondycji i hormonów nadnerczy, a nawet poziomu kwasu solnego w żołądku, może okazać się niemożliwe z uwagi na bezpośredni lub pośredni wpływ “świec zapłonowych” na ich dostępność. APW również i w tym przypadku potrafi przewidzieć wczesny scenariusz trendów oraz tendencji.

3. Określić obciążenie metalami ciężkimi

Nie ma takiego testu, który mógłby precyzyjnie określić stopień akumulacji wszystkich metali ciężkich, okupujących głębokie warstwy tkanek. Jakkolwiek, dzięki ocenie wzajemnych proporcji pozostałych metali, APW jest w stanie z dużą precyzją wykazać stopień akumulacji tych najbardziej toksycznych, niezaleźnie od tego, czy ukryły się w mózgu, węzłach chłonnych, kościach czy też wątrobie. To samo można praktycznie powiedzieć o dostępności i poziomie tych minerałów, których Ci aktualnie brakuje lub masz w nadmiarze.

4. Określić trendy i tendencje wielu schorzeń

Poprawna interpretacja APW pozwoli Ci ocenić nie tylko własne trendy oraz tendencje ale też inne i dotyczące wielu innych schorzeń, włącznie z tymi natury psychicznej. Innymi słowy APW jest w stanie wykazać potencjalny problem zdrowotny, jaki może pojawić się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Tego typu forma pierwotnej prewencji, monitorowana na regularnych zasadach, pozwala na znaczną obniżkę kosztów związanych z leczeniem tych chorób, które do niedawna atakowały wyłącznie osoby dorosłe. Inną i podobnie ważną korzyścią APW jest możliwość określenia “wzorca postępu”, a więc wtórną ocenę stanu zdrowia z perspektywy żywieniowych nawyków, zachowań, przyzwyczajeń, trybu życia, stresu i aktywności fizycznej. APW pozwala zatem dogłębniej spojrzeć w przyczynowe “zakamarki” chorób, niezależnie od tego czy mają one fizyczny czy emocjonalny charakter.

5. Określić stopień tolerancji węglowodanów

W dobie wysokiej zachorowalności na cukrzycę (często bezobjawowo w jej utajnionym etapie), APW może wykazać trend lub tendencje do rozwoju choroby. Podobnie jak test glukozowy APW jest równie wysoce przydatna z uwagi na jej dodatkową zaletę jaką jest możliwość ustalenia odpowiedniego dla danej osoby programu żywienia i suplementacji. Zwłaszcza, że brak odpowiednich mineralnych proporcji (podobnie chroniczne infekcje) kryje się za tego typu zdrowotnym problemem.

6. Określić wzorce stresu psychicznego

Podatność na stres psychiczny lub zaburzenia psychiczne wzrastają proporcjonalnie do stopnia biochemicznych zaburzeń i odwrotnie – wraz ze stopniem biochemicznych zaburzeń wzrasta podatność na stres psychiczny i zaburzenia psychiczne. APW pozwala określić wypadkową obu rodzajów stresu i skorygować trendy oraz tendencje wzorców kojarzonych z podatnością do zaburzeń psychicznych.

7. Określić stan autonomicznego systemu nerwowego

Autonomiczny system nerwowy jest tym, który funkcjonuje poza naszą kontrolą. To on decyduje o jakości snu, perystaltyce (ruchu robaczkowym) jelit, biciu serca, mruganiu powiek, itp. APW może określić i wskazać przyczyny zaburzeń w jego funkcjonowaniu, które mogą wynikać min. z braku specyficznych enzymów (czyt. niezbędnych składników do ich produkcji), odpowiedzialnych za usuwanie z organizmu metali ciężkich. Brak tych enzymów może być i najczęściej jest wywołany brakiem “świec zapłonowych”.